วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

เดือนมกราคม

โรงเรียนวัดท่าราบ
***เวลามา-กลับ โรงเรียน 07.15-17.00 น.

สัปดาห์ที่ 1
วันศุกร์ที่ 1 มกราคม 2553
หยุดวันปีใหม่

วันเสาร์ที่ 2 มกราคม 2553
หยุดวันปีใหม่

วันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม 2553
หยุดวันปีใหม่

สัปดาห์ที่ 2
วันจันทร์ ที่ 4 มกราคม 2553
วันนี้ทำการสอนเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
วิชาคอมพิวเตอร์กับสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
วิชาศิลปะ จากนั้นหลักโรงเรียนเลิกได้ช่วยครูฝึกซ้อมกีฬาฟุตบอล

วันอังคารที่ 5 มกราคม 2553
วันนี้มีครูเด็กพิเศษคนใหม่มาสอนเด็กพิเศษ ทำให้เราต้องทำการ
ย้ายห้องพักครูที่เคยใช้ห้องเด็กพิเศษ ต้องย้ายมาอยู่ที่
ห้องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน และวันนี้ทำการสอนเด็กนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วิชา ศิลปะ กับ วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี

วันพุธ ที่ 6 มกราคม 2553
วันนี้ทำการสอนเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 แต่วันนี้เด็กนักเรียน
มาไม่ครบ เนื่องจากไปสาธิตการเพาะเห็ดที่โรงเรียนวัดหนองเอี่ยน
ทำให้เราต้องสอนเพียงแค่นิดเดียวกลัวเด็กนักเรียนที่ไม่ได้มา จะเรียน
ไม่ทัน จากนั้นตอนบ่ายก็ทำการสอนเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
วิชา สังคมศึกษา

วันพฤหัสบดี ที่ 7 มกราคม 2553
วันนี้สอนเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 วิชา คอมพิวเตอร์
จากนั้นตอนบ่ายก็ลงไปช่วยครูในโรงเรียนสอนวิชาลูกเสือ เนตรนารี

วันศุกร์ ที่ 8 มกราคม 2553
วันนี้ตอนเช้าสอนเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี จากนั้นตอนบ่าย
ไม่มีการสอนเนื่องจากเด็กนักเรียนไปเรียนอังกะลุง
และได้ขออนุญาติผู้อำนวยการกลับมา
มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
เนื่องจากต้องมาแจ้งจบก่อนวันที่ 10 มกราคม 2553

วันเสาร์ ที่ 9 มกราคม 2553
วันนี้ไม่ได้กลับบ้านเนื่องจากเป็นวันเด็กแห่งชาติ และในปีนี้
ทางเทศบาลบางแพได้มาจัดงานวันเด็กที่โรงเรียนวัดท่าราบ
ทำให้เราต้องช่วยกันเป็นพิเศษ เพราะมีเด็กจำนวนมากที่
เดินทางมางานวันเด็กในวันนี้

วันอาทิตย ที่ 10 มกราคม 2553
วันนี้เป็นวันหยุดกลับมาบ้านที่จอมบึง และในนี้งานส่วนใหญ่ที่ทำก็คือ
ทำความสะอาดบ้านเป็นส่วนใหญ่ จากนั้นก็คิดแผนการสอนที่จะสอน
ในสัปดาห์หน้า

สัปดาห์ที่ 3
วันจันทร์ ที่ 11 มกราคม 2553
วันนี้ทำการสอนเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
วิชาคอมพิวเตอร์กับสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
วิชาศิลปะ จากนั้นหลักโรงเรียนเลิกได้ช่วยครูฝึกซ้อมกีฬาฟุตบอล

วันอังคารที่ 12 มกราคม 2553
วันนี้ทำการสอนเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วิชา ศิลปะ กับ
วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี จากนั้นหลักโรงเรียนเลิก
ได้ช่วยครูฝึกซ้อมกีฬาฟุตบอล

วันพุธ ที่ 13 มกราคม 2553
วันนี้ทำการสอนเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี จากนั้นตอนบ่าย
ทำการสอนเด็กนักเรียนชั้นปรถมศึกษาปีที่ 2
วิชาสังคมศึกษาได้เพียง 1 ชั่วโมง ทางโรงเรียนได้จัดการประชุมขึ้น
เรื่องที่ประชุมในวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับ การจัดกีฬาอำเภอของ
อำเภอบางแพที่จะมีขึ้นในวันที่ 18-22 มกราคม 2553

วันพฤหัสบดี ที่ 14 มกราคม 2553
วันนี้ทำการสอนเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 วิชา คอมพิวเตอร์
ส่วนตอนบ่ายก็ช่วยครูสอนวิชาลูกเสือ เนตรนารี

วันศุกร์ ที่ 15 มกราคม 2553
วันนี้ทำการสอนเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี จากนั้นก็ขึ้นไปดูการสอนอังกะลุง

วันเสาร์ ที่ 16 มกราคม 2553
วันนี้เป็นวันครูได้กลับมาบ้าน วันนี้งานส่วนใหญ่ที่ทำก็
คือ การทำความสะอาดบ้าน จากนั้นก็พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันอาทิตย ที่ 17 มกราคม 2553
วันนี้ก็เป็นวันหยุดอีกหนึ่งวัน วันนี้ก็คิดแผนการสอนที่จะทำการสอนใน
สัปดาห์หน้า

สัปดาห์ที่ 4
วันจันทร์ ที่ 18 มกราคม 2553
วันนี้ทางโรงเรียนได้มีการซ้อมขบวนพาเหรดเป็นวันแรก
เราได้รับมอบหมายให้คุมขบวนบาตอง กับ ซ้อมกองเชียร์
เนื่องจากกีฬาอำเภอได้เริ่มแล้วและจะมีการเดินขบวนในวันศุกร์ที่จะถึงนี้

วันอังคารที่ 19 มกราคม 2553
วันนี้ได้เดินทางไปดูนักเรียนแข่งฟุตบอล รอบรองชนะเลิศ
ที่โรงเรียนโพหักวงศ์สมบูรณ์ ปรากฎว่าโรงเรียนของเราได้ อันดับ 3
กีฬาฟุตบอลชาย รุ่นอายุ 12 ปี

วันพุธ ที่ 20 มกราคม 2553
วันนี้ก็ได้ทำการซ้อมขบวนพาเหรดต่อ เพื่อให้นักเรียนเดินกันได้
คล่องแคล่วและเป็นระเบียบสวยงาม และทำการสอน
เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 วิชา สังคมศึกษา

วันพฤหัสบดี ที่ 21 มกราคม 2553
วันนี้ได้เดินทางไปดูการแข่งขันกรีฑา ทางโรงเรียนเราได้รางวัลชนะเลิศ
หลายอย่างจากการแข่งขันกรีฑาในวันนี้

วันศุกร์ ที่ 22 มกราคม 2553
วันนี้ได้มาช่วยแต่งหน้านักเรียนที่เดินขบวนพาเหรด
มาตอนเวลา 24.00น.จากนั้นตอนเช้าก็เดินคุม
ขบวนพาเหรดของโรงเรียน พร้อมถ่ายรูป
ส่วนตอนสายก็คุมเด็กนักเรียนในเต้นท์ประกวดกองเชียร์

วันเสาร์ ที่ 23 มกราคม 2553
วันนี้ได้กลับมาสัมมนาที่มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
เป็นครั้งที่ 3 เรื่องที่สัมมนาวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับ
การประกอบวิชาชีพครูที่สำเร็จ โดยนำวิทยากร
จากภายนอกมาเล่าเกี่ยวกับชีวิตการเป็นครู จากนั้นก็เซ็นต์เอกสาร
เกี่ยวกับการรับเงินค่าตอบแทน และก็คุยเรื่องการจัดงานเลี้ยงจบ

วันอาทิตย ที่ 24 มกราคม 2553
วันนี้ก็ทำความสะอาดบ้านซะเป็นส่วนใหญ่ จากนั้นก็พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันจันทร์ ที่ 25 มกราคม 2553
วันนี้ทำการสอนเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 วิชาคอมพิวเตอร์
ส่วนตอนบ่ายทำการสอนเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
วิชา ศิลปะ

วันอังคารที่ 26 มกราคม 2553
วันนี้ทำการสอนเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วิชา ศิลปะ กับ
วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี และสอนชมรมคอมพิวเตอร์

วันพุธ ที่ 27 มกราคม 2553
วันนี้ทำการสอนเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี จากนั้นตอนบ่าย
ทำการสอนเด็กนักเรียนชั้นปรถมศึกษาปีที่ 2 วิชาสังคมศึกษา

วันพฤหัสบดี ที่ 28 มกราคม 2553
วันนี้วิชาคอมพิวเตอร์ไม่ได้ทำการสอนเด็กนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เนื่องจากครูสุขจิต ได้ขอชั่วโมงไปสอน
วิชาวิทยาศาตร์ เนื่องจากว่าเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
จะต้องสอบ O-NET ในวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ ที่จะมาถึงนี้

วันศุกร์ ที่ 29 มกราคม 2553
วันนี้ทำการสอนเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี จากนั้นก็ขึ้นไปดู
การสอนอังกะลุง

วันเสาร์ ที่ 30 มกราคม 2553
วันนี้ได้กลับมาบ้าน วันนี้งานส่วนใหญ่ที่ทำก็คือ การทำความสะอาด
บ้าน จากนั้นก็พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันอาทิตย ที่ 31 มกราคม 2553
วันนี้ก็เป็นวันหยุดอีกหนึ่งวัน วันนี้ก็คิดแผนการสอนที่จะทำการสอนใน
สัปดาห์หน้า